پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن


پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن  یی یسن چنn

مشخصات فایل پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن

نام نویسنده:
یی یسن چن
نام لاتین:
ASC
سال انتشار:
2004
تعداد سوالات:
14
قالب فایل پرسشنامه:
Word
روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
4 درجه ای طیف لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن دارای 3 خرده مقیاس عمومی، آموزشگاهی و غیرآموزشگاهی می باشد

قالب فایل سوالات پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن

روش نمره گذاری پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

تعریف مفهومی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن

خودپنداره تعمیم های شناختی برگرفته از تجارب درباره خود است و یکی از هسته های اصلی آن رابطه با افراد مهم زندگی می باشد (اتکینسون، اتکینسون، اسمیت، بم و نولن - هوکساما، ۱۳۸۷). پاپیکا خودپنداره را به عنوان یک ساختار پیچیده و اغلب شناختی از تعمیمات شخص به خود که شامل ویژگی ها، تواناییها، دانش، ارزش ها، نگرش ها، نقش ها و دیگر موضوعاتی که افراد خود را تعریف کرده و پیوسته داده های خود را در آن یکپارچه می کنند، دانسته و بندورا آن را عملکرد انسان می داند که بوسیله عوامل بیرونی به گونه غیر مستقیم و از راه فرایندهای مربوط به خود تأثیر می پذیرد (جوکلاوا و همکاران، ۲۰۱۱). آقاجانی، نریمانی و آسیایی (۱۳۸۷) نیز این داده ها را شامل نگرش ها، احساسات و دانش ها درباره توانایی، مهارت و قابلیت پذیرش اجتماعی می دانند. خودپنداره دارای سه سطح می باشد. سطح اول، خودپنداره فردی است که به ضعف و توانایی های فردی اشاره دارد. سطح دوم، خودپنداره ارتباطی می باشد که خود را بر اساس نوع ارتباط با دیگران داوری می کنند و سطح سوم، خودپنداره جمعی است که به مقدار عضویت در گروه باز می گردد (سرور خاکسار، گل پرور و نوری، ۱۳۸۶) آرسوانه (۱۹۸۶) خودپنداره تحصیلی تحصیلی را باور فرد در مورد مقدار مهارت در گیر تحصیل شدن نسبت به همکلاسی هایش تعریف می کند (به نقل از پلیوان و کوسگلو، ۲۰۱۲). طبق الگوی شناختی اجتماعی پکران، از لحاظ نظری نظری میان هیجان های مثبت و منفی و خودپنداره رابطه ای قابل تبیین است که بر اساس گفته هنسفورد و هاتی (۱۹۸۲) رابطه مثبتی بین خودپنداره عمومی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد(مارش و سیتون، ۲۰۱۲). خودپنداره تحصیلی دانش آموز درباره داشتن و یا نداشتن توانایی برای اعمال کنترل بر یادگیری و فعالیتهای پیشرفت خود در تعیین نوع هیجانها نقش زیادی دارد.  برای سنجش خودپنداره تحصیلی از پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن استفاده می شود

معرفی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان (ASC) برای اولین بار به وسیله چن یی یسن در سال ۲۰۰۴ پس از اجرا روی ۱۶۱۲ دانش‌آموز تایوانی دوره دبستان ساخته شد. این ابزار دارای 14 سوال می‌باشد و خودپنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیرآموزشگاهی می‌سنجد. پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن در ایران توسط افشاری زاده و همکاران هنجاریابی شده است.

 

مختصری در مورد روش نمره گذاری پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن هم نمره کلی و هم نمره های خرده مقیاسها را به گونه جداگانه محاسبه می کند. مقیاسها در یک مقیاس چهارنقطه ای لیکرت از کاملا موافق(4)، موافق(3)، مخالف(2) و کاملا مخالف(1) پاسخ داده می شوند و شامل خرده مقیاسهای سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی می باشد. به منظور کسب نمره کلی در پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن نمره همه پرسش ها با هم جمع می شود. برای به دست آوردن نمره هر خرده مقیاس در پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن، نمره پرسش

نمونه سوالات پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن :

1-معمولا دیگران می گویند، من خودم را دوست دارم.

2-من احساس می کنم، شخص خوشحالی هستم.

قیمت به تومان:
11,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: