پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران

  سبک‌های مقابله‌ای      مهارت‌های مقابله     راهبردهای مقابله‌ای  


پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران کارور و همکارانn

مشخصات فایل پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران

نام نویسنده:
کارور و همکاران
سال انتشار:
1989
تعداد سوالات:
40
قالب فایل پرسشنامه:
Word
روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
2 درجه ای طیف لیکرت(بلی-خ
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:

پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران دارای دو مولفه متمركز بر مساله و متمركز بر عاطفه می باشد.

قالب فایل سوالات پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران

روش نمره گذاری پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

معرفی پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران

پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران

پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران توسط کارور و همکاران (1989) بر اساس مدل لازاروس از استرس و مدل خود نظم بخشی رفتاری تهیه شده است. این چک لیست یک وسیله چند بعدی است و راههایی را که مردم به استرس پاسخ می دهند، بررسی میکند. چک لیست مذکور دارای 40 سوال و 10 مقیاس مقابله ای است که پنج مقیاس ( مقابله فعال، برنامه ریزی، جلوگیری از فعالیهای مزاحم، خويشتنداري يا مقابله مهارشده، جستجوي حمايت اجتماعي ابزاري) آن، جنبه هاي مقابله متمرکز بر مساله را می سنجد؛ پنج مقیاس(جستجوي حمايت اجتماعي عاطفي، تفسير مجدد مثبت، پذيرش، انکار، گرايش به مذهب) جنبه هاي مقابله متمركز بر عاطفه را در بر مي گيرد. همچنين سه مقياس(تمركز روي عواطف ، عدم در گیری رفتاري و عدم در گيري روانی) مقابله هاي كمتر مفيد را شامل مي شود و پنج مقياس باقيمانده(تكانشوري، تفكر منفي، تفكر خرافي، تفكر آرزومندانه، استفاده از دارو و دخانيات) مقابله هاي غير مؤثر را به خود اختصاص داده است. سه مقیاس جستجوی حمایت اجتماعی ابزاری، جستجوی حمایت اجتماعی عاطفی و تمرکز بر احساسات و ابراز آنها ) فعالیتهای روش مقابله حمایت اجتماعی را نشان می دهد و چهار مقیاس (پذیرش ، تفسیر مجدد مثبت، پناه بردن به امور دینی و خویشتنداری) آن نشان دهنده شیوه مقابله ای شناختی می باشد.

اعتبار و پایایی این ابزار توسط کارور و همکاران در سه مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد مربوط به پایایی آن از طریق باز آزمایی به شرح زیر بود:

در یک مطالعه نتایج نشان دادکه خود سنجی تمایلات مقابله ای توسط مقیاسهای مقابله ای دارای ثبات بالایی است که بالاترین ضریب پایایی بعد از 6 هفته برای مقیاس جستجوی حمایت اجتماعی ابزاری برابر 76/0 و برای مقیاس عدم درگیری رفتاری برابر 42/0 بود. در مطالعه دوم جهت بررسی اعتبار همگرا و افتراقی آن، مقیاسهای مقابله با توجه به زیر بنای نظری هر کدام با سایر آزمونهای شناختی و تشخیصی معتبر مقایسه شد و نتایج نشان داد که اين چک لیست بعنوان یک ابزار برای سنجش راههای مقابله در برابر موقعیتهای خاص و چه بعنوان تمایل مقابله ای دارای امتیاز بالایی است(رهسپار، 1377).

در ایران این چک لیست برای اولین بار توسط ذوالفقاری ، محمد خانی و ابراهیمی در سال 1371 ترجمه و با توجه به فرهنگ ایرانی و همچنین با استفاده از سایر مقیاسهای مقابله ای مورد تجدید نظر قرار گرفته است. آزمون مذکور پس از ترجمه و تجدید نظر به منظور تعیین اعتبار به چهار روان سنج با توجه به اهداف و چهارچوب نظری ارائه شد و به عنوان آزمونی معتبر برای سنجش راههای مقابله ای مورد تایید قرار گرفت(رهسپار، 1377).

روش نمره گذاري چک لیست مهارتهای مقابله ای

پاسخهاي چك ليست مهارتهاي مقابله اي بصورت بلي يا خير است. مطابق دستورالعمل، آزمودني بايد در موقعيتهاي استرس زا از هر پاسخ مقابله اي كه استفاده مي كند، در پاسخنامه علامت بزند. دامنه نمرات در هر مقياس از 4 تا 8 بود. دامنه نمره براي هر دسته، در راهبردهاي كم اثر 0 تا 12 و در بقيه 0 تا 20 است. بر مبناي نظري چك ليست مذكور، چهار نمره مستقل از مقياسهاي متمركز بر مساله، متمركز بر عاطفه، متمركز بر مقابله هاي كمتر مفيد و مقابله غير مؤثر بدست مي آمد. در اين پرسشنامه فقط از مقياسهاي متمركز بر مساله و متمركز بر عاطفه ذکر شده است

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

1- من بمنظور فائق آمدن بر مشکل، فعالیت اضافه تری می کنم.

2- من تلاشم را بر انجام اموری در جهت حل مشکل متمرکز می کنم.

3- من آنچه را که باید انجام شود را قدم به قدم و مرحله به مرحله انجام می دهم.

4- من برای حل مساله مستقیما وارد عمل می شوم.

 

قیمت به تومان:
11,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: